Policja Śląska Logo

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach niniejszym rekomenduje Firmę Wujek Marek, Marek Rejowicz z siedzibą w Mikołowie przy ul. Astrów 3, która zgodnie z zawartą umową przeprowadziła kompleksową usługę opróżniania pustostanu po byłym Komisariacie V Policji, w Katowicach, ul. Zamenhofa 15 przez wykonanie dezynfekcji i deratyzacji, uprzątnięciu gruzu, rupieci i śmieci przez wywiezieni, i ich utylizacji.

Prace w całym wymienionym zakresie zostały wykonane fachowo, solidnie i terminowo, potwierdzając wysoki poziom organizacji i jakości robót.

Firma Wujek marek dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, oraz wykwalifikowanymi pracownikami co pozwala na sprawną realizacje wskazanych zadań.

Biorąc po uwagę z pełną odpowiedzialnością udzielamy poparcia dla Firmy Wujek Marek, Marek Rejowicz, gdyż poziom świadczonych usług gwarantuje rzetelność zawodową.

Z poważaniem
Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach
Jacek Glacel

What clients say

See all testimonials